این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه زمانبندی همایش

برنامه زمانبندی همایش در ادامه مطلب

ادامه مطلب1397/02/18


راهنماي تهيه فايل ارائه شفاهي

پژوهشگر محترم. در صورتیکه مقاله شما توسط کمیته داوران به صورت ارائه شفاهي پذیرفته شده است خواهشمند است مطابق با الگوی تهیه ارائه شفاهي که در ادامه مطلب آمده است، تنظیم و فایل آن را از طریق صفحه شخصی خود به دبیرخانه همایش جهت بررسی نهایی ارسال فرمایید.

ادامه مطلب1397/02/15

برگزراری کارگاه نانوفناوری پزشکی

با توجه به برگزراری کارگاه تئوری نانوفناوری پزشکی برای علاقه مندان به این موضوع (مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در این کارگاه اقدام نمایید. لازم به ذکر است این کارگاه بصورت رایگان برگزرار می گردد.
به دلیل ظرفیت محدود کارگاه اولویت شرکت با افرادی است که در سایت همایش ثبت نام فرمایند.

ادامه مطلب1397/02/15

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر