این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

راهنماي تهيه فايل ارائه شفاهي

پژوهشگر محترم. در صورتیکه مقاله شما توسط کمیته داوران به صورت ارائه شفاهي پذیرفته شده است خواهشمند است مطابق با الگوی تهیه ارائه شفاهي که در ادامه مطلب آمده است، تنظیم و فایل آن را از طریق صفحه شخصی خود به دبیرخانه همایش جهت بررسی نهایی ارسال فرمایید.

جهت ارسال فایل پس از زیپ کردن از طریق صفحه شخصی----> منو ارسال فایل اقدام شود.

 


بازگشت1397/02/15
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !