این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش : دکتر معصومه طباطبایی
قائم مقام رئیس همایش : دکتر نوید نصیری زاده
دبیر همایش : دکتر محبوبه محمودی
دبير علمي : دكتر سيدمرتضي سيفتي
دبیر اجرایی : دکتر غلامرضا کاکامنشادی
مسئول کمیته فناوری اطلاعات : مهندس علی نوربلین
مسئول كميته ارتباط با صنعت و حاميان : مهندس علیرضا کریمی
مسئول کمیته روابط عمومی: آقای شهرام شریفی
مسئول کمیته انتشارات : آقای حمید صادقی
مسئول کمیته برنامه ریزی : دکتر مهدی دهقانی زاهدانی و دکتر علیرضا ارسلان
مسئول کمیته تشریفات : مهندس کاظم حاجی حسینی
مسئول کمیته حفاظت : مهندس جابر پورذاکری
مسئول كميته استقبال : دکتر مریم نیری
مسئول کمیته پذیرش و ثبت نام : خانم مهندس لاله تشکری
مسئول کمیته فرهنگی : حجه الاسلام حسن زارع و دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری
مسئول کمیته کارگاه های آموزشی و نمایشگاه : دکتر محمد علی شیرغلامی
مسئول کمیته مالی : خانم زهره گیوه چی
مسئول کمیته هماهنگی : خانم فاطمه دهقان
مسئول کمیته اسکان : دکتر هادی حیدری نیا
مسئول کمیته دانش آموزی : دکتر مسلم توکل
مسئول کمیته دانشجویی : خانم فریما دهقانی و محمد دهقانی
كميته پشتيباني: علي صادقي