این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 مهلت ارسال مقالات: 26 فروردین ماه 1397

تمدید ارسال مقالات: 7 ارديبهشت ماه 1397

اعلام نتایج داوری: تا تاريخ 9 اردیبهشت ماه 1397

آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام: 10 اردیبهشت ماه 1397

زمان برگزاری همایش: 19 و 20 اردیبهشت ماه 1397


زمان برگزاری کارگاه ها: 19 و 20 اردیبهشت ماه 1397