این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > امكانات رفاهي
.: امكانات رفاهي

قابل توجه پژوهشگران محترم :
امكانات رفاهي جهت اسكان شركت كنندگان با هماهنگي قبلي قابل دسترس مي باشد.