این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > سخنرانان كليدي
.: سخنرانان كليدي

موضوع:   
                                       دورنمای کاربردهای نانوبیوتکنولوژی

سخنران:
             دکتر سید عباس شجاع الساداتی


       
  استاد تمام دانشگاه تربيت مدرس

 
موضوع :                           
                  رهیافت های نوین نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در کشاورزی

سخنران:
              دکتر علیمراد سرافرازی


دبير كميته نانوتكنولوژي وزارت جهاد كشاورزي
موضوع :

دوره های مختلف زیست فناوری و آینده آن
سخنران:
                   دکتر جواد حامدی


استاد تمام میکروبیولوژی دانشکده زیست شناسی
و رییس کلکسیون میکروارگانیسم های دانشگاه تهران


موضوع :
 
كارآفريني در ژنتيك و بيوتكنولو‍ژي

سخنران:
                   دکتر مسعود هوشمندموضوع :
 
پاکسازی محیط زیست با استفاده از ذخایر ژنتیک

سخنران:
                 دکتر سیدابوالحسن شاهزاده فاضلی


رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

موضوع :
 
پزشکی بازساختی و پتانسیل های آن
Regenerative medicine and its potentials

سخنران:
                  دکتر سیدمهدی کلانتر


استاد تمام و رئیس پردیس پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 

موضوع :
 
نانوتکنولوژی و درمان سرطان ها
سخنران:
                  دکتر محمد حسن شیخها


استاد تمام و رئیس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

موضوع :
 
نانوبیوسنسورها
سخنران:
                  دکتر نوید نصیری زاده              دانشیار و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد