این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > راهنمای تهیه پوستر
.: راهنمای تهیه پوستر

پژوهشگر محترم. در صورتیکه مقاله شما توسط کمیته داوران به صورت پوستر پذیرفته شده است باید مطابق با فرمت ذیل پوستر خود را تهیه و فایل آن را از طریق صفحه شخصی خود به دبیرخانه همایش جهت بررسی نهایی ارسال فرمایید.
 به منظور رفاه حال پژوهشگران چاپ و نصب پوسترها توسط دبیرخانه همایش صورت می پذیرد. 
لذا خواهشمند است فایل پوستر خود را حد اکثر تا تاریخ 15/02/97 به دبیرخانه همایش ارسال فرمایید.