این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

پست الکترونیکی دبیر اجرایی همایش :    reza.manshadi@gmail.com

تلفن تماس:  31872283-035

تلفن تماس
31872465-035
ايميل دبيرخانه همايش:

    nbt1396@iauyazd.ac.ir
 

آدرس پستي :
                     یزد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دبیرخانه همایش ها

آدرس كانال تلگرام:
https://t.me/NBT1397